Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
MiSc
Xuất hiện:
13 Tháng tám 2014
Châm ngôn
Play all maps,Have fun
Giới thiệu về
Always play all maps

Maps Rotation:

RPG(Vote for the map)

City Build(Mod:No house mod)

Nations At War(Even Vs Odd

Flag Assault

Pirates life(p1 p2 p5 vs p3 p4 p6)

Sniper wars(FFA)

Warrior Defense

Dodgeball(Britons war,even vs odd)

Torpedo blood(Mod:Battleship blood)

UDP

TD

METW/LOTR

PTOTrang web
Xếp hạng của Team
MiscellaneousMapServer Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[MiSc]GoKu_TheGreat Người lập Team 22 Tháng chín 2014 29 Tháng sáu 2018 - 4:05 am
[MiSc]Sir_Cecil Team Captain 31 Tháng một 2015 22 Tháng chín 2018 - 7:56 pm
[MiSc]hahahahaha123 Team Captain 18 Tháng chín 2014 26 Tháng ba 2016 - 3:31 pm
[MiSc]_SilentKiller Thành viên 26 Tháng tám 2014 3 Tháng một 2015 - 3:56 pm
[MiSc]_Solon_ Thành viên 31 Tháng tám 2014 13 Tháng mười 2014 - 7:20 am
[MiSc]LoneWolfXZ Thành viên 5 Tháng chín 2014 29 Tháng mười một 2014 - 3:57 am
[MiSc]Cyprus_Terror Thành viên 31 Tháng tám 2014 8 Tháng mười một 2014 - 7:41 pm
[MiSc]Bowman3058 Thành viên 1 Tháng chín 2014 8 Tháng một 2017 - 12:40 am
[MiSc]jonsnowgot Thành viên 14 Tháng chín 2014 17 Tháng mười 2017 - 9:46 am
[MiSc]LaTiN0_RoOm Thành viên 1 Tháng chín 2014 17 Tháng tám 2015 - 3:45 am
[MiSc]AugustoRacing Thành viên 13 Tháng mười một 2017 22 Tháng năm 2018 - 8:09 pm
[MiSc]BeepBeepImaJeep Thành viên 1 Tháng chín 2014 28 Tháng hai 2015 - 12:23 pm
[MiSc]canaan20 Thành viên 2 Tháng chín 2014 23 Tháng chín 2014 - 8:01 pm
[MiSc]Lucio20025 Thành viên 12 Tháng mười một 2017 2 Tháng mười hai 2017 - 4:50 pm
[MiSc]Lead23 Thành viên 16 Tháng mười hai 2017 6 Tháng mười 2018 - 12:07 am
[MiSc]farruko2013 Thành viên 26 Tháng ba 2015 11 Tháng mười hai 2016 - 2:08 am
[MiSc]DavOmar05 Thành viên 3 Tháng một 2015 1 Tháng hai 2015 - 9:40 pm
[MiSc]VindictusX Thành viên 2 Tháng chín 2014 25 Tháng mười một 2016 - 5:40 pm
[MiSc]mANtRax Thành viên 12 Tháng chín 2014 20 Tháng chín 2014 - 2:10 am
[MiSc]solomoney Thành viên 11 Tháng chín 2014 1 Tháng mười 2014 - 9:51 pm
[MiSc]death_reaper98 Thành viên 3 Tháng chín 2014 4 Tháng chín 2014 - 1:16 pm
[MiSc]nokia210 Thành viên 17 Tháng chín 2014 31 Tháng bảy 2016 - 9:46 pm
AclminDude Thành viên 23 Tháng chín 2014 29 Tháng mười hai 2015 - 11:16 pm
[MiSc]Litic Thành viên 7 Tháng mười hai 2014 28 Tháng mười hai 2016 - 3:57 am
[MiSc]L0RD_DARK Thành viên 1 Tháng một 2015 30 Tháng tư 2015 - 1:56 am
[MiSc]Furling Thành viên 5 Tháng chín 2014 23 Tháng chín 2015 - 12:45 am
[MiSc]shakerist Thành viên 5 Tháng chín 2014 23 Tháng mười 2015 - 7:47 pm
[MiSc]BaRda_AzReal Thành viên 2 Tháng một 2015 1 Tháng một 2018 - 7:10 pm
[MiSc]Avgaro Thành viên 1 Tháng chín 2014 12 Tháng mười 2017 - 5:12 pm
[MiSc]nonobosss Thành viên 7 Tháng chín 2014 29 Tháng chín 2018 - 7:05 pm
[MiSc]Falibor Thành viên 1 Tháng chín 2014 23 Tháng mười hai 2017 - 10:10 pm
[MiSc]_xA1x_ Thành viên 1 Tháng chín 2014 Đã online đượcCustom Scenario
[MiSc]NapisanPlus Thành viên 21 Tháng chín 2014 17 Tháng mười 2015 - 6:14 pm
[MiSc]Markusovic Thành viên 27 Tháng chín 2014 11 Tháng bảy 2015 - 3:45 pm
[MiSc]Turkpasa Thành viên 3 Tháng chín 2014 3 Tháng mười 2017 - 8:40 pm
[MiSc]THe_ZaK112 Thành viên 9 Tháng chín 2014 12 Tháng mười 2015 - 7:32 pm
[MiSc]Detencion Thành viên 1 Tháng chín 2014 12 Tháng mười một 2014 - 8:50 pm
[MiSc]gatorsrule Thành viên 27 Tháng chín 2014 6 Tháng mười 2014 - 2:39 am
[MiSc]Powerforce Thành viên 2 Tháng chín 2014 11 Tháng ba 2015 - 7:27 pm
NoOoB_mM Thành viên 29 Tháng mười hai 2014 17 Tháng tư 2015 - 6:01 pm
[MiSc]jjhong Thành viên 9 Tháng chín 2014 22 Tháng tư 2017 - 4:32 am
[MiSc]424_Balaam Thành viên 31 Tháng mười 2014 19 Tháng chín 2016 - 1:05 am
[MiSc]JjSsOo Thành viên 8 Tháng chín 2014 8 Tháng chín 2014 - 12:52 am
[MiSc]gothical Thành viên 31 Tháng tám 2014 2 Tháng mười 2018 - 9:27 pm